Godt indeklima med termoruder

18. marts 2020

Energiruder i et kontormiljø 

På et kontor er der i høj grad brug for et godt indeklima. Her spiller ruderne en stor rolle for, hvor behageligt det er at opholde sig i rummet. Der er nemlig stor forskel på, om du har ruder med 1, 2 eller 3 lag glas. Oftest tror man, at jo flere lag glas – jo bedre. Men det er faktisk ikke altid sandheden, fordi det kommer meget an på, hvilke rammer man arbejder inden for. Det er f.eks. ikke særligt hensigtsmæssigt med mere end 2 lag glas ved et forsatsvindue. Hvis du overvejer nye energiruder, så læs med her. 

 

Hvad er en energirude?  

Energivinduer er et vindue, hvor det er tydeligt markeret, hvor godt vinduet er isoleret, og som på samme tid er energivenligt. På samme måde som f.eks. hårde hvidevarer og lignende er energivinduer mærket med forskellige energiklasser. Skalaen går fra A til F, hvor A er det mest energivenlige vindue, hvor evnen til at isolere og optage varmen er bedst. Det er derfor en god idé at investere i nye energiruder, fordi det både vil medvirke til et bedre indeklima og en bedre isolering. De seneste par år er reglerne fra bygningsreglementets side blevet skærpet. Derfor skal du have vinduer i energiklasse A, B eller C for at opfylde de nyeste regler.  

 

Dette skal du være opmærksom på ved udskiftning af vinduer 

Det er vigtigt, at din fagmand er med i energimærkeordningen, ellers kan du ikke sikre dig, at vinduer lever op til bygningsreglementets krav. Vælger du alligevel at få dine ruder installeret af en fagmand uden for energimærkeordningen, er det vigtigt, at du sikrer dig, at de nye energiruder ikke har et mindre energitilskud end det, bygningsreglementet kræver. Det er dog muligt at søge dispensation, hvis man f.eks. har med en fredet ejendom eller lignende at gøre. Her gælder der særlige regler for ovenlysvinduer, som du skal være opmærksom på.  

 

Skift fra termoruder til energiruder 

Du vil hurtigt opleve en stor forskel, når du får dine nye energiruder. Energiruder kan egentligt ofte defineres som termoruder, men forskellen er, at de isolerer betydeligt bedre, end de klassiske termoruder gør. Derfor vil man hurtigt mærke forskel på kontoret, når energiruderne er monteret. Energiruderne er nemlig beklædt med et ekstra tyndt lag metal på den inderste glasplade. Det har stor betydning for isoleringen, og derfor vil du opleve meget mindre kondens og træk fra vinduet. Fordelen er også, at du fremover vil spare penge på din varmeregning.