Tag en 2-årig HF og kom hurtigt ud på arbejdsmarkedet

26. april 2021

Har du overvejet en 2-årig HF?

En højere forberedelseseksamen, i daglig tale kaldet HF, er en 2-årig uddannelse, som adskiller fra den velkendte studentereksamen. I stedet for en almen uddannelse inden for mange fag på STX vælger du på HF mere specifikke studieretninger, som bidrager til indsigt og kompetencer inden for særlige områder. En 2-årig HF er derfor til dig, som allerede ved, hvad du vil lave og derfor går all-in på emnet. Uddannelsen sørger for at forberede dig til næste skridt i uddannelsessystemet, og afhængig af det tilrettelagte forløb bliver du klædt på til en kort-, mellemlang- eller længere videregående uddannelser.

 

Du får dine interesser i hænderne

Enkelte HF-uddannelser fokuserer på at blande teori med praksis, så eleverne kan få en bedre forståelse af sammenhænge. En 2-årig HF er derfor tilrettelagt med både projekt- og praktikforløb, så eleverne lærer at samarbejde samt får et billede af, hvordan teorien overføres til virkeligheden. Afhængig af dine interesser kommer du ud til relevante arbejdspladser, som aktivt inddrager HF-eleverne i aktuelle problemstillinger. Mange elever lærer bedst ved at være i situationen, og den tilgang bliver der lagt vægt på. Det er en super god måde at bevæge sig væk fra bøgerne og videreudvikle den viden, man har opnået på sin HF.

 

Støt den enkelte – støt det fælles bedste

For mange er trivsel lige så vigtigt som det faglige indhold. Derfor lægger mange skoler vægt, at der er nok ressourcer til alle. Det er derfor muligt at kontakte studievejledere, lærere eller lignende, hvis man har brug for at snakke om motivation, det sociale eller det private. Ingen bliver tabt på gulvet – Det eneste vigtige er, at der bliver rakt ud efter hjælpen. En 2-årig HF kan gå meget stærkt, men den går ikke hurtigt nok til, at man ikke når at få alle med.