Derfor er egenkontrol nødvendigt, og sådan udføres den

18. marts 2020

Alle kender til Fødevarestyrelsens besøg hos virksomheder, der bearbejder og sælger fødevarer, men det er ikke alle, som kender til den egenkontrol, som danner grundlaget for, at den velkendte Smiley-ordning kan fungere. For alle fødevarevirksomheder gælder det, at de skal have et system til løbende at sikre, at deres varer er i orden, og i takt med den teknologiske udvikling, benytter flere og flere nu systemer til elektronisk egenkontrol.

 

Virksomheden har ansvaret for alle varer

Når det kommer til at sørge for, at gæster og besøgende ikke bliver syge på baggrund af forkert håndtering af fødevarer, har den enkelte virksomhed eller restaurant selv ansvaret. Det kan være svært at have overblik over, hvilke faktorer der har betydning for, at egenkontrollen bliver optimal, og at den enkelte virksomhed derfor lever op til det ansvar, som ligger hos dem, men når det gælder restaurationsbranchen er der hjælp at hente hos DRC – The Host, som er en medlemsbaseret forening, der bl.a. tilbyder juridisk hjælp, og de kan derfor hjælpe til at finde ud af, om de rette krav overholdes. 

 

Elektronik giver effektivitet

Flere virksomheder opstiller deres eget system, hvad angår egenkontrol, og det giver da også bedst mening, at det enkelte firma selv styrer, hvordan de ønsker at kontrollere deres varehåndtering. Det kan dog være en langhåret proces, som kræver både tid og ressourcer, og derfor benytter flere og flere elektroniske systemer til deres egenkontrol, så de opnår både større effektivitet og øget korrekthed i deres vurderinger og kontroller. Der findes flere webbaserede egenkontrolsprogrammer, og de er ikke blot hurtige og brugervenlige – de har ofte også ekstra funktioner som f.eks. påmindelse, når der mange information. På den måde har den teknologiske udvikling i vores samfund været med til at gøre en forskel for restauranter og cafeer, som nu kan styre deres egenkontrol elektronisk. Læs mere på The Host.

 

Bedre egenkontrol giver bedre smiley

Den smiley-ordning, som styres af Fødevarestyrelsen, og som bygger på kontrolbesøg og ophængte rapporter med ansigtssymboler og kontrolbeskrivelser, kommer af, at Fødevarestyrelsen med regelmæssige mellemrum besøger alle virksomheder, som beskæftiger sig inden for veterinær- og fødevareområdet og vurderer disses håndtering af varer. Egenkontrollen er derfor et redskab til at opnå en bedre overordnet vurdering fra styrelsen, hvilket vil give bedre vilkår for at få de bedste rapporter og smileyer, og dette kan have stor betydning for kundeantal og salg. Selvom både egenkontrollen og Fødevarestyrelsens tjek er lovpligtige, er de ikke kun til gene for firmaer– de kan samtidig give anledning til at skaffe flere kunder og at producere bedre produkter og retter.