Få hjælp af en revisor

18. december 2020

Er revisor en beskyttet titel?

Titlen på denne blog stiller et interessant spørgsmål, fordi det at være revisor er ikke bare sort og hvidt. Der er nuancerer, hvorvidt en revisor er en god revisor eller ej. I princippet kan alle og enhver hævde, at de er revisor, men det er ikke alle, som kan få stemplet ”godkendt revisor” – det er kun statsautorisede revisorer og registrerede revisorer.

 

Hvordan kan man blive en godkendt revisor?

Måden hvorpå man kan blive en godkendt revisor er via uddannelse. En godkendt revisor er en blåstempling, som forklarer, at en person er uddannet inden for sit fag og derfor har en større viden og bedre kendskab til regnskaber og virksomhedsdrift. Hvis en revisor har bestået en uddannelse som HA, HD eller cand.oecon./cand.polit., kan de klassificeres som legitime.

 

Alle virksomheder bør have en revisor – her er hvorfor

Din virksomhed har en masse udgifter og indkomster, men det er ikke sikkert, I ved hvordan de skal læses. Her kan en registreret revisor være en stor hjælp, da de er uddannet i at læse jeres regnskaber og finde hullerne. At hyre en revisor er en investering, og investeringer er en omkostning, men dette er en omkostning, som kun har ét mål: at give jer en bedre bundlinje. En revisor er en uafhængig instans, så de kan ikke bestemme over din virksomhed. De fungerer som en ekstern rådgiver, der både kan give dig skarpe analyser, forslag til optimering og hjælpe dig med at flytte din virksomhed i en bestemt retning ved at undersøge jeres regnskaber. Din revisor kan derfor hjælpe din virksomhed til større økonomisk vækst. Alle virksomheder bør have en revisor. Det er den værdifulde sparringspartner, du ikke vidste, du havde brug for, men er glad for at valgt.