Lov og krav til badeværelser

1. november 2021

Hvad siger bygningsreglementet?

Badeværelset er et vådrum, hvilket betyder, at der er særligt udsat for fugt og vand. Skal der laves et helt nyt badeværelse eller bygges om, så er der nogle krav til badeværelser, som man skal orientere sig om i bygningsreglementet.

Ifølge bygningsreglementet skal der være mindst ét toilet på den etage, hvor hoveddøren befinder sig. Af hensyn til kørestolsbrugere skal der ydermere være 110 centimeters frirum ud for toilet samt håndvask – der gælder dog skærpede regler ved almene boliger. Derudover er der krav til de materialer, der bruges i badeværelset; de skal være MK-godkendt og de skal kunne tåle vand og fugt.

Undersøg om du skal have en byggetilladelse

Hvis der er tale om nybyg eller renovering i huse, skal du som udgangspunkt ikke søge om byggetilladelse. Hvis du til gengæld bor i lejlighed, skal du søge om byggetilladelse hos kommunen til såvel etablering af badeværelse som renovering. Dette skyldes, at du foretager væsentlige ændringer på afløbsinstallationerne, hvilket kræver tilladelse fra både ejer af ejendommen, udlejer og andels- og ejerforening.

Indeklima og ventilation i badeværelset

Det er i særdeleshed vigtigt med en ordentlig ventilation på badeværelset. Det er et generelt krav, at man på et nyt badeværelse etablerer en særskilt mekanisk eller naturlig udsugning, der har en åbning på minimum 200 cm2. Reglerne kan derudover variere alt efter om, der er tale om etplanshuse eller etageejendomme, da disse inddeles i forskellige belastningsklasser.

Få en autoriseret håndværker til at lave alle nye installationer

Alle nye el, VVS- og afløbsinstallationer må kun laves af en autoriseret håndværker. Dette er den eneste måde, hvorpå man kan etablere lovlige installationer på badeværelset. Få hjælp til VVS på Lolland Falster, ved at kontakte den nærmeste autoriserede håndværker, hvis nye VVS-installationer er nødvendige. Hvis der skal pilles ved kloakrør, skal du ligeledes have fat i en autoriseret kloakmester.