Derfor skal du få hjælp af en kloakmester

10. marts 2021

En kloakmester er en specialist inden for arbejde med kloak, afløb og brønde. Hvis du eksempelvis har problemer med et stoppet afløb, du ønsker forebyggelse for rotter i kloakken eller andet, er det en kloakmester, du skal i kontakt med.

En kloakmester er en fagperson, der er uddannet og kompetent til at varetage opgaver relateret til kloaksystemer og kloakering. En kloakmester har en praktisk, men også teoretisk uddannelse, hvilket sikrer, at de er bedst klædt på til at kunne udføre opgaver, der omhandler problemer med kloakering. Kloakmestre har derudover også en meget bred kompetencevifte og er derfor i stand til at hjælpe dig med en lang række opgaver inden for dette område.

Hvilke opgaver udfører en kloakmester?

Kloakken er en vital installation i alle boliger. Til trods for, at den ligger under jorden, kan den alligevel være skyld i mange gener i boligen, hvorfor det er vigtigt, at den virker efter hensigten.

Blandt de mest gængse opgaver for kloakmestre, findes bl.a. følgende:

  • Afhjælpning af stoppet toilet håndvask eller afløb
  • Etablering af nedsivningsanlæg og dræn
  • Tilslutning til kloakledninger og offentlige stikledninger
  • Højtryksrensning og spuling af kloak
  • Installation af minirenseanlæg
  • Montering af godkendt rottespærre
  • Rensning af kloak og afløb
  • Slamsugning

Derfor skal du vælge en lokal autoriseret kloakmester

Hvis du har problemer med din kloak, skal du blot kontakte en autoriseret kloakmester i dit lokale område, der kan hjælpe dig med opgaven. Hvis du vælger en lokal kloakmester, er du sikret en kloakmester, der har styr på lokalplanerne, hvilket kan være en stor fordel.

En autoriseret kloakmester er underlagt en kvalitetskontrol, der har til formål at sikre, at arbejdet er udført korrekt. Dertil skal det nævnes, at det ikke er alle kloakmestre, der er autoriserede, eftersom det kræver en virksomhedsautorisation af sikkerhedsstyrelsen, hvorfor du skal få hjælp af en autoriseret kloakmester til din opgave.