Hvordan håndtere du dit farlige affald?

5. marts 2021

Farligt affald kan være rester eller materialer, som ikke er farlige at bruge, men de indeholder skadelige stoffer, som kan påvirke vores sundhed og miljø, hvis de ikke afskaffes på en ordentlig og miljøvenlig måde. Farligt affald er en meget bred definition, og EU-lovgivning har en stor guide til at adskille det skadelige fra det ikke-skadelige. Som udgangspunkt indeholder farligt affald stoffer, der er brandfarlige, sundhedsskadelige, smitsomme, miljøfarlige, ætsende eller giftige. Det er derfor vigtigt, at det ikke gør større skade på os end højst nødvendigt.

Håndtering af farligt affald for virksomheder

Heldigvis er der visse kommunale reguleringer, som kan vejlede dig i, hvordan du forsvarligt bortskaffer farligt affald. Som virksomhed skal du kontakte din lokale kommune og indlevere oplysninger om affaldstypen, mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Herefter skal du sikre dig, at affaldet er ”rent” i den forstand, at affaldet ikke er i kontakt med ikke-farligt affald eller er blevet fortyndet undervejs. Det er vigtigt, hvis der er nogen mulighed for, at det farlige affald kan genanvendes. Hvis tilfældet er, at materialet ikke er genanvendeligt, skal det afleveres på en genbrugsplads. Reglen er dog, at hvis din virksomhed producerer mere end 200 kg farligt, ikke-genanvendeligt affald, skal det afleveres til et andet anvist behandlingsanlæg.

Farligt affaldsspecialister

Farligt affald er et krævende arbejde. Udover det kommunale arbejde er der særskilte procedurer til affaldet, afhængig af type og skadelighed. Heldigvis kan du slippe for at stå med alt arbejdet selv. Alfa Specialaffald er en modtagestation, som dagligt håndterer farligt affald og kender til alle skriftlige og praktiske procedurer ved afskaffelse af farligt affald. Hvis du vælger dem til at skaffe sig af med dit affald, kan du være sikker på en forsvarlig håndtering. Hvordan du håndterer dit farlige affald, er helt op til dig, men det vil gøre det nemmere for både miljøet og din virksomhed, at nogle affaldsspecialister bortskaffer på miljørigtig vis.