Hvad er god ledelse?

18. august 2020

God ledelse skal måles på flere parametre

Hvordan måler man i det hele taget noget, der i manges øjne kan virke enormt subjektivt, noget så blødt som hvad god ledelse er? Nogle gange er det bundlinjen, der måles på, andre gange på markedsandelen og i helt andre sammenhænge kan det være evnen til at kommunikere et budskab klart og tydeligt, der ses som vigtigt for, hvilke egenskaber en god leder må have. 

Det er ikke helt nemt at definere, hvad god ledelse i bund og grund er, og det er måske heller ikke altid til at komme med at klart svar. Derfor er det nødvendigt at tage flere forskellige parametre i betragtning, alt efter hvilket lys ledelsesstilen skal ses i, herunder både hvilken type virksomhed, det drejer sig om samt hvilken situation, denne virksomhed står i på nuværende tidspunkt.

 

Den gode leder

Selvom nogle dog kan komme til at glemme det, er det en væsentlig egenskab, at en leder kan lede, og netop dette skaber flere forudsætninger. Den gode leder er en, der kan rykke på nogen og på noget, og en der kan få nye ting til at ske. Det er naturligvis vigtigt at en leder kan søsætte nye idéer og samtidigt få sine medarbejdere med på denne nye tilgang, eksempelvis ved brug af forandringsledelse.

Lederen skal dermed både kunne flytte og inspirere mennesker, og det er absolut nødvendigt, at en leder er i stand til og har mod på at gå forrest, og det i succesfulde tider såvel som i kriser. Det er lederens ansvar at lede andre og at tage ansvar i svære situationer, hvor det er vigtigt at skabe tryghed for de mange medarbejdere, der arbejder under lederen.

 

Ledelse er forandring

En god leder må som en virksomhed ikke gå i stå, men lederen skal i stedet være den, der fordrer forandring, og den som får resten af virksomheden til at flytte sig i én fælles bevægelse. Dog er det ikke alle medarbejdere, der modtager forandring lige godt, hvorfor det somme tider kan være udfordrende for lederen at sætte nye ting i værks. En tilgang, der netop tager højde for dette, er forandringsledelse. Forandringsledelse tager høje for den menneskelige og organisatoriske side af forandringer og har det formål at få forandringer til at ske på bedst og hurtigst vis, uden at gå på kompromis med medarbejdernes trivsel og effektivitet. Dermed er forandringsledelse en sund tilgang til at få nye tiltag til at ske på positiv vis.