Få hjælp til at finde ud af forældremyndighed

17. november 2020

Hvem skal have forældremyndigheden?

 

Når et barn bliver født, så fødes barnet med en særlig ret. Det er retten til at få omsorg og trygge rammer igennem hele barndommen. Den voksen, der har forældremyndigheden over barnet, har derfor pligt til at skulle drage denne omsorg samt træffe vigtige beslutninger på barnets vegne ind til han eller hun er fyldt 18 år. Det er blandt andet vigtige beslutninger om medicinsk behandling, valg af skole, religiøse forhold og lignende.

 

Udgangspunktet for forældremyndigheden er, at begge forældre har fælles forældremyndighed, da de begge er forældre, og derfor begge har pligt til at drage omsorg, støtte og hjælpe barnet igennem livet. Men hvad hvis I står overfor en skilsmisse? Hvem skal så have forældremyndigheden over børnene?

 

Forskellige former for forældremyndighed

 

Skal I skilles, vil faderen som udgangspunkt også få del i forældremyndigheden. Efter skilsmissen vil I altså fortsat have fælles forældremyndighed, hvor I skal blive enige om de vigtige beslutninger i barnets liv.

 

På trods af den fælles forældremyndighed, kan det dog ske, at forældre efter en skilsmisse bliver uenige og konfliktniveauet bliver højt, således at samarbejdet ikke længere fungerer til at give barnet de bedste vilkår. Her kan familieretten så vælge at ophæve en af forældrene forældremyndighed, så enten mor eller far har alene forældremyndighed.

 

Få en advokat og få hjælp til, hvad der er bedst for barnets behov

 

Som skilte forældre er man ofte uenige om rigtig mange ting lige efter skilsmissen, og derfor kan det også være rigtig svært, at blive enige om, hvem der skal have forældremyndigheden. Det er derfor en rigtig god idé at få en dygtig advokat med ind over. En advokat kan hjælpe med at finde ud af, hvad I skal gøre, og give jer et indblik i, hvordan I bedst muligt tilgodeser jeres barns behov med forældremyndigheden.