Få smarte aftalesystemer

25. maj 2022

Undgå unødvendig ventetid 

Måske spørger du dig selv lige nu, hvad queue management egentlig betyder? Måske er ordet, aftalesystem, ikke det mest anvendte i dit eget ordforråd – det er imidlertid værd at læse videre om, hvad disse såkaldte aftalesystemer kan. For dybest er det modsvaret til unødvendig ventetid, som vi alle kender så godt fra det offentlige.

Et aftalesystem effektiviserer eksempelvis Borgerservice til fordel for både borgerne og medarbejderne. Ved at håndtere køerne på forhånd, bliver der skabt et overblik, som fortæller lederen, hvor mange medarbejdere der er brug for på den pågældende dag. Derudover kan borgerne bestille en eksakt tid både hjemmefra og på lokationen og behøver derfor ikke stå i kø og vente på en ledig medarbejder.

Besøg FrontDesk’s hjemmeside og lær mere om deres services til innovative services til kommuner i Danmark og udlandet.

 

Komplekst aftalesystem optimerer brugeroplevelsen

Det aftalesystem, FrontDesk har udviklet, er ikke et standardbillet-system. De servicerer udelukkende kommuner med deres komplekse system, som opleves lettilgængeligt for borgere og samtidig er nemt at navigere i for medarbejderne. Deres aftalesystem omfatter bl.a. følgende:

  • Bestilling af pas
  • Booking af aftaler med det offentlige – online og på stedet
  • Informations- og bestillingsskærme
  • Kalendersystemer
  • Reminder-meddelelser til den enkelte borger, når de har en aftale

 

FrontDesk tillader dig at slippe for køen på Borgerservice

Udover at optimere brugeroplevelsen ved at gøre det så simpelt som muligt at booke tid og møde op til en aftale ved det offentlige, er FrontDesk’s aftalesystem frontløberen mod kødannelse. Der er ingen grund til at skabe unødvendig stress for medarbejderne, der af og til vil komme til at arbejde over tid pga. uafsluttede køer. Frontdesk’s aftalesystem er det optimale planlægningsværkstøj, som både sikrer en effektiv udnyttelse af medarbejdernes ressourcer og den enkelte borgers tid.