Derfor skal du søge rådgivning hos entreprenør ved entrepriseopgaver

22. april 2021

De forskellige entrepriseformer har både fordele og ulemper, som kan være betydeligt for dit valg:

  • Fagentreprise: fordelene ved fagentreprise er, at du styrer hele forløbet selv. Både æstetikken, det byggetekniske og det økonomiske har du fingeren på. Ulempen er dog, at bygningssagsforløbet kan volde økonomiske og byggetekniske udfordringer, hvis du ikke har fungeret som byggeherre før.
  • Hovedentreprise: fordelene ved hovedentreprise er, at du kan koncentrere dig om byggeriet på baggrund af det projektmateriale, som hovedentreprenøren har givet tilbud på, og samtidig overlade alle juridiske, økonomiske og styringsmæssige forhold til entreprenøren. Ulempen er dog, at du selv skal søge om byggetilladelse og udarbejde projektmateriale, som tegninger, beskrivelser m.m.
  • Totalentreprise: fordelen ved totalentreprise er, at du overlader alle processer til én person, som er totalentreprenøren. Ulempen er dog, at du har færre entreprenører at vælge imellem, og at du også skal være bevidst om materialer, stil osv. tidligt.

Hvilke byggesager egner sig til de forskellige entrepriseformer?

Fagentreprise er velegnet byggesager som carport, udestue, nyt tag, nyt tag, nyt køkken, omfangsdræn og lignende. Hovedentreprise passer til byggesager som tilbygninger, større ombygninger, komplekse rum som fx badeværelser og byggesager, som har mange faggrupper involveret. Totalentrepriser er velegnet til byggesager som helårsboliger, ferieboliger (typehuse) og lignende.

Fordele ved at vælge entreprenør til entrepriseopgaver

En af de helt klare fordele ved at vælge en entreprenør til entrepriseopgaver er, at entreprenøren kan klare opgaver inden for mange fagområder. Derudover kan entreprenøren varetage opgaver som murerarbejde, tømreropgaver, jord- og betonarbejde, kloakarbejde erhvervsbyggeri og mange diverse entrepriseopgaver. Har din entreprenør baggrund som håndværker, har de på den måde gode kontakter og hænderne skruet godt på, mens de samtidig kan rådgive om, hvilken entrepriseform, som ville passe bedst til din opgave.