Maskinsikkerheden skal være i top

18. marts 2020

CE-mærkning er et vidt begreb, som mange kender til – uanset om det gælder i forbindelse med detailhandel eller landbrugets restriktioner og regler. Det er dog de færreste der ved, hvor vigtig en CE-mærkning kan være, når det gælder virksomheder, der arbejder inden for elektrikerfaget. Men netop fordi medarbejdere inden for dette fag beskæftiger sig med maskiner, elektronik og lignende, der ved forkert brug kan være farligt, er CE-mærkningen her yderst vigtig.

 

Hvad er CE-mærkning?

CE-mærkningen stammer fra EU's regelsæt og er en mærkning, der skal sikre, at produkter overholder restriktionerne for produktet i det område, hvor det markedsføres og bruges. Baggrunden for CE-mærkningen er ønsket om, at varer mellem EU's medlemslande skal kunne bevæge sig frit, og det har betydet, at et fælles regelsæt er blevet oprettet samt, at en mærkning - CE-mærkningen - skal indikere, om det enkelte produkt kan markedsføres i ikke bare et – men alle EU's lande. Det betyder samtidig, at CE-mærkning er noget, som stort set alle typer af virksomheder beskæftiger sig med, men enkelte brancher er mere udsatte end andre, da deres produkter kan være til fare for mennesker, hvis ikke CE-mærkningen indikerer, at produktet overholder gældende regler.

 

Hvorfor er det særligt vigtigt inden for elektrikerfaget?

De, som er beskæftiget inden for elektrikerfaget, ved, at der hver dag arbejdes med både store og små teknologiske maskiner, og hvis disse ikke har en CE-mærkning, kan det betyde, at de er til fare for de som arbejder med dem. CE-maskinsikkerhed er en realitet, og denne hjælper folk inden for branchen med at identificere, om en maskine er sikker nok til brug eller ej. Desuden er CE-mærkning af stor betydning for alt generel elektronik, da dette – hvis det ikke overholder reglerne og dermed ikke er CE-mærket - kan udgøre en risiko for f.eks. stød eller andet, der kan være smertefuldt og til tider farligt.

 

CE-mærkning skal på dagsordenen

Da ansvaret for en CE-mærkning ligger hos det firma eller den virksomhed, der markedsfører eller bruger det endelige produkt, kan det være svært for el firmaer at sætte CE-mærkning på dagsordenen. Det handler i høj grad om at kunne identificere de leverandører, som bruges, og selvom det at udvælge en samarbejdspartner på baggrund af CE-mærkning kan betyde, at et produkt eller en ydelse bliver dyrere, er investering godt givet ud. Et eksempel på et firma, der har fokus på CE-mærkning, er Stricker El-Service ApS, der er beliggende i Roskilde. De dygtige medarbejdere her føler sig sikre, når de går på arbejde, fordi de ved, at der kun benyttes produkter og maskiner mærket med CE. De enkelte medlemslande af EU foretager desuden løbende markedsundersøgelser for at beskytte både arbejdere og forbrugere mod produkter, der ikke opfylder kravene, og der kan derfor spares både tid og penge, hvis CE-fokusset på forhånd er indført.