Forberedelse af anlægsopgaver

18. marts 2020

Nedgravning af slanger, afrømning af muld eller anlæg af en græsplæne - anlægsopgaver kan være ganske forskellige. Uanset omfanget af din forestående opgave, bør du dog være ganske grundig i din forberedelse, hvilket også inkluderer at tage de rette sikkerhedsforhold. Her finder du en guide til, hvordan du griber anlægsarbejde bedst an.

 

  1. Gør dit hjemmearbejde

Du bør altid starte med at klarlægge de gældende forhold. Ofte indebærer denne forberedelse, at du kontakter kommunden, så du ikke overraskes af forurening i jorden, lossepladser, tidligere gravninger (forsyningsledninger el.l.), gas- eller elinstallationer, kommunikationsledninger samt eventuelt behov for en gravetilladelse.

 

  1. Udarbejd en arbejdsplan

Skal dit forestående gravearbejde være mere end 5 meter dyb, betragtes det som særligt farligt arbejde. I dette tilfælde skal arbejdsgiveren lave en skriftlig vurdering og plan for arbejdets udførelse. Det er vigtigt, at denne plan indeholder konkrete foranstaltninger og forhold, der har til hensigt at højne sikkerheden. Det er endvidere vigtigt, at der også udarbejdes en nødberedskabsplan. Skulle uheldet være ude, bør der altid være taget højde for eventuelle trusler; det rette materiel skal være til stede (f.eks. pumper, stiger, åndedrætsværn eller særligt arbejdstøj).

 

  1. Søg godkendelse, hvis graveopgaven foregår ved trafik

Kommer din anlægsopgave til at forstyrre trafikken på nogen måde - foregår den eksempelvis ved eller på en vej - er det vigtigt, at du underretter de lokale vejmyndigheder. Den skal følge de gældende regler for afmærkning, og den lokale vejmyndighed skal derfor godkende planen. De vurderer også sikkerhedsafstanden fra vejen til gravningen, da forbikørende trafik kan resultere i farlige skred.

Nu er du klar til at påbegynde gravningen. I forbindelse med selve anlægsarbejdet, er der en række forhold, der skal være i orden - særligt med henblik på sikkerheden. Er du i tvivl, om udførelsen af din forestående anlægsopgave, er det altid en god idé at kontakte en fagmand. Her kan du nemlig få svar på dine spørgsmål, så du er fuldstændig klar over arbejdets omfang.

Ønsker du til gengæld at finde en kyndig leverandør af anlægsarbejde, kan du med fordel kontakte GSC Anlæg A/S. De udfører entreprenørarbejde samt kloakarbejde i særlig høj kvalitet for kunder i Slagelse, Kalundborg, Gørlev og omegn - og de har lang erfaring med at varetage anlægsopgaver.