Sådan kan du skifte ejendomsadministrator

21. april 2021

Få hjælp af ejendomsadministration – hvorfor 

Hvis du er indehaver af en erhvervsejendom, kender du til den store kompleksitet vedrørende alt det administrative, der relaterer sig til denne post. Hvis du ønsker at afgive noget ansvar, der i nogle situationer kan føles som en byrde, kan du få hjælp til ejendomsadministration.

 

Hvad kan en ejendomsadministrator hjælpe med?

En ejendomsadministrator har ansvaret for den løbende drift af ejendommen og vil typisk varetage opgaver såsom opkrævninger, regnskab, budgetter og daglig kommunikation. Dertil kan en ejendomsadministrator f.eks. rådgive bestyrelse, holde beboerkontakt samt give strategisk og administrativ assistance.

Det skal selvfølgelig nævnes, at ejendomsadministratorens opgaver er baseret på dine præferencer, hvorfor aftalen kommer til at være opbygget efter dit hoved.

Af det følgende fremgår de mest gængse opgaver, som en ejendomsadministrator kan håndtere for din ejendom:

 • Udarbejdelse og opdatering af lejekontrakter, herunder fraflytning
 • Opkrævning, bogføring og betaling af regninger, herunder huslejestigninger
 • Udarbejdelse af årsregnskaber samt klargøring til eventuel revision
 • Likviditetsstyring
 • Udarbejdelse og kontrol af vand- og varmeregnskab
 • Kommunikation med lejere og viceværter samt kommune og relevante myndigheder
 • Budgetudarbejdelse, planlægning og opfølgning samt økonomisk rådgivning
 • Optimering af lån og forsikringer

 

Sådan får du ny ejendomsadministrator

Mange foreninger vælger ikke at udskifte ens ejendomsadministrator, selvom de er utilfredse med personen. Det eneste, I skal have på plads, inden I skifter ejendomsadministrator, er, at der er enighed på en generalforsamling for bestyrelsen. Såfremt der er det, vil den nye ejendomsadministrator klare følgende opgaver:

 • Kontakt til den nuværende administrator med henblik på overdragelse af materiale
 • Fremsende relevante fuldmagter
 • Opretter eller overfører eksisterende PBS-aftaler
 • Sender brev til alle beboere om administratorskift
 • Klargøring af webløsninger