Sådan finder du en god blikkenslager

8. april 2021

Fejlagtigt tror mange at en blikkenslager er det samme som en vvs’er. Men det er det altså ikke. Blikkenslagerarbejde er et gammelt fag, som oprindeligt udspringer fra smedefaget. Da man i Danmark begyndte at bygge bedre huse, fik man brug for arbejdere, der kunne tage sig af udendørs vedligeholdelse og udføre blikarbejde på facader, nedløb og andet. Det blev blikkenslagerens arbejde, modsat vvs’erens arbejde der består af indvendigt arbejde i et hus vedrørende sanitet og varme.

Hvilke arbejdsopgaver har en blikkenslager?

Blikkenslagerens arbejdsopgaver er mange og af meget varieret art. Men som nævnt ovenfor udfører blikkenslageren arbejde på huse og facader udendørs. Det er bl.a. arbejde, der involverer:

  • Lægning af nyt tag
  • Installation og reparation af tagrender og nedløb
  • Facadearbejde i zink og kobber
  • Inddækning af skorstene, kviste med mere
  • Inddækning af skotrender, altaner, kviste, karnapper med mere
  • Installation af nye tage og facader i skifer

Sådan finder du den perfekte blikkenslager

Hvordan finder man en god blikkenslager, spørger du nok dig selv. Det kan være rigtig svært at finde den perfekte blikkenslager, da de gode er svære at få fat i og i høj kurs og dermed meget efterspurgte. Det er meget forskelligt, hvordan folk vælger at finde deres blikkenslager. Nogle spørger venner og familie til råds for at finde ud af, om nogen kan anbefale en blikkenslager, mens andre finder en tilfældig blikkenslager på nettet. Fælles er, at folk ønsker at vælge en fagperson, som de har en god opfattelse af, som kan stå inde for at arbejdet bliver gjort ordentligt og samtidig også en fagmand, som giver et godt førstehåndsindtryk. Alt efter hvilket og hvor meget arbejde, der skal udføres, kan det også være en god idé at indhente tilbud fra forskellige firmaer, hvis der eksempelvis er tale om en større opgave.