Tag kursus i ferielov

18. marts 2020

Har du styr på den nye ferielov?

Fra 2020 bliver den gamle ferielov erstattet af en ny. Den nye ferielov indebærer, at lønmodtagere fra 2020 får en ferieordning, der gør, at den ferie, de optjener i en periode, kan afholdes i samme periode. Hidtil har det været sådan, at man optjener ferie til den næste periode. Med den nye ferielov har en medarbejder, der f.eks. bliver ansat i 2020, mulighed for at afholde ferie allerede i 2020 i stedet for først i 2021. På baggrund af den nye lov befinder vi os i øjeblikket i en såkaldt ’overgangsperiode’, som skal sikre, at alt kommer til at gå efter hensigten, når den nye ferielov træder i kræft d. 1. september 2020.

 

Hvad betyder overgangsperioden?

Fordi den nye ferieordning snart træder i kræft, er der en overgangsperiode. Ved overgangen vil lønmodtageren optjene ferie, som endnu ikke er afholdt i henhold til den nuværende ferielov. Dog vil lønmodtageren samtidigt optjene ny ferie, som kan afholdes i forbindelse med, at ferien optjenes. Derfor vil en lønmodtager optjene, hvad der svarer til betalt ferie for 2 år – altså svarende til ca. 10 uger. Det er meget problematisk på mange måder, hvis lønmodtagere pludselig har ret til at afholde dobbelt så lange ferier. Derfor har man i overgangsperioden indført, at den ”ekstra” ferie, der optjenes, indefryses og gemmes, til lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Med den nuværende ferielov får man også udbetalt det sidste års optjente ferie, når man forlader arbejdsmarkedet. Derfor mister lønmodtagerne ikke noget ferie ved ændringen – og samtidigt bliver overgangen mere flydende, når den overskydende optjente ferie indefryses.

 

Hvordan sørger virksomhederne for, at alt går gnidningsfrit?

En ny ferielov kræver naturligvis nogle omrokeringer i virksomheder, hvis overgangen skal foregå så smidigt som muligt. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgivere sætter sig grundigt ind i, hvilke ændringer de skal gøre sig, inden en ny ferielov banker på døren. Det gælder f.eks. tilpasning af ansættelseskontrakter, systemer og meget mere. For folk, der beskæftiger sig med ferieloven på Sjælland, er der et kursus, der sætter alle deltagende godt ind i den nye ferielov og de ændringer, den medfører. Du kan finde kurset her.