Hvem har behov for branddøre?

14. januar 2021

Der findes mange forskellige brandsikringsprodukter. Men branddøre er det allervigtigste! Branddøre tåler ekstrem varme og er med til at forhindre eller forsinke udbredelse af branden. Derfor er en branddør uhyre vigtig i forbindelse med at sikre, at der kan foregå en sikker og effektiv evakuering af medarbejdere og besøgende i en virksomhed, hvis der opstår brand. Branddørssikring er både relevant for detailvirksomheder, produktionsvirksomheder, institutioner og mange andre typer af virksomheder.

 

Overvejelser og råd til køb af branddøre

  • Først, er det vigtigt, at man er sikker på, at ens branddør overholder de gældende krav, og det er lovkrav at producenten kan bevise dette. Sædvanligt bliver der udført en tredjeparts test af branddøren.
  • Herudover er det vigtigt, at branddøren er fastgjort i en godkendt brandvæg og generelt er monteret korrekt, så branddøren faktisk kan udføre det arbejde, den skal.
  • Herudover skal døren også være let at anvende.
  • Derudover skal man overveje klassificeringerne 30, 60, 90 og 120, som angiver hvor mange minutter døren kan forsinke branden.
  • Sidst er det overordnede råd, at du har en god og klar kommunikation med din branddørs leverandør, så du er sikker på, at leverandørerne har forstået dit behov og de gældende lovkrav. Du kan eksempelvis få branddøre i kvalitet hos Multitek.

 

Overvej yderligere brandsikring

Der findes megen yderligere brandsikring, som man som virksomhed bør overveje at investere i. Det er meget vigtigt, at alle medarbejdere kender til virksomhedens beredskabs- eller evakueringsplan, så hvis der er nogle medarbejdere, der ikke kender til denne, er den første brandsikring, at introducere medarbejderne for evalueringsprocessen. Derudover kan man få et automatisk brandalarmeringsanlæg, som kontakter brandvæsnet automatisk ved varme- eller røgudvikling. I mange institutioner er det også lovpligtigt at have et taleanlæg der varsler om brand. Dernæst er det også altid en god idé at have en brandslukker og brandtæppe til håndtering af mindre brande. Vigtigst af alt er det, at medarbejderne ved at virksomheden tager de nødvendige forholdsregler ved at sikre både arbejdspladsen og medarbejderne selv ved eventuel brand. Det skaber ro og tryghed - også for virksomhedsejere.