Flere og flere succeshistorier i vikariater føre til fastansættelser

11. august 2020

 

 

Vikarbureauet JobConnection har gennem mange års erfaring specialiseret sig i at matche firmaprofiler med vikarprofiler og oplever mange succeshistorier, hvor virksomheder vælger at fastansætte vikarer.

 

Mange danskere oplever at være mellem jobs

Mange danskere har stået i en situation, hvor de er uden job. Hvor hurtigt man går fra at være jobsøgende til at blive fastansat på ny varierer og afhænger af mange forskellige faktorer. Uddannelse, faglig baggrund og erfaring er bare nogle af de faktorer, som de jobsøgende bliver vurderet på, men også typen af erhverv kan spille ind på, hvor nemt det er at komme i nyt job. Uddannelse, en lang kompetenceliste og et varieret erfaringsgrundlag er ikke ensbetydende med at jobbene bliver serveret i flæng på et sølvfad for den jobsøgende. Mange danskere vælger derfor at skrive sig op som vikar i et vikarbureau for at holde sig beskæftiget, tjene penge og opnå nye kompetencer og erfaringer. Det er dog sjældent, at vikarerne har en fastansættelse i tankerne, da de fleste vikariater er midlertidige.

 

”Matchmaking” er vejen frem

Det lyder som noget fra en dating side eller et realityprogram, men matchmaking har vist sig også at være en yderst effektiv metode, når det kommer til vikariater. Virksomheder, der benytter sig af vikarløsninger, er afhængige af, at vikarerne de får bidrager til, at den daglige arbejdsgang løber så gnidningsfrit som muligt. Det kræver at vikaren har både kompetencerne og den faglige viden til at varetage specifikke opgaver og er motiveret for arbejdet. Fra vikarens perspektiv er det vigtigt at finde et ansættelsessted, der matcher ens kompetencer og interessepunkter for netop at opretholde motivationen og glæden ved at tage på arbejde.

De to profiler er altså nødt til at matche hinanden, før der kan være tale om en succeshistorie. Her har JobConnection erfaret at ressourcerne, de bruger på at matche firma med vikar, giver pote for alle i sidste ende.

 

Try & Hire - til fordel for både vikar og ansættelsessted

I en stor brøkdel af tilfælde oplever JobConnection, at vikariater bliver forlængede og endda bliver tilbudt fastansættelse til glæde for både vikar og ansættelsessted. Derfor har de udviklet Try & Hire konceptet med fordel for begge parter. Her får virksomhed og vikar mulighed for at lære hinanden at kende og forventningsafstemme for at finde ud af, om der er et ’match’ og en ’kemi’, der fungerer for begge parter. Efter en aftalt periode vurderer virksomheden, hvorvidt der er grundlag for en fastansættelse, og har matchet været vellykket, er der tale om succeshistorier.

At bruge tid på at sætte firmaprofiler og vikarprofiler sammen kan altså virke som en langvarrig proces, men lykkes det at skabe et match, er det altså ikke kun til stor fordel for vikaren, men også for firmaet, der får en ny og effektiv ressource i deres faglige arbejde.