Få hjælp af en brolægger

18. december 2020

Det kan en brolægger hjælpe dig med

En brolægningsopgave er ofte en opgave i form af lægning af fliser til terrasse eller indkørsel, hvilket kan være meget relevant at kontakte en professionel brolægger i forbindelse med.

Hvis du vælger at gøre brug af en professionel brolægger i forbindelse med din brolægningsopgave, er du altså sikret professionel rådgivning. Derudover har du også mulighed for at få kreative inputs, hvilket vil sikre det bedste og flotteste resultat.

 

Hvilke opgaver beskæftiger brolæggere sig med?

En brolæggers arbejde kan være belægning af en lang række forskellige former for belægning. Af de nedenstående fremgår nogle af de opgaver, som brolæggere typisk udfører:

 • Indkørsler
 • Terrasser
 • Gangarealer, fortove og stier
 • Torve
 • Parkeringspladser

 Udover disse opgaver kan brolæggere også være behjælpelig med en række andre opgaver såsom:

 • Stensætninger og stendiger
 • Opsætning af hegn af natursten og støttemure
 • Opbygning af diverse stentrapper
 • Arealafgrænser med sten eller kantsten
 • Afgrænsninger af bede

 

Hvad koster en professionel brolægger?

Der er en række faktorer, som har stor indflydelse på prisen på projektet såsom:

 • Opgavens omfang
 • Hvilken type opgave, der er tale om
 • Hvilke materialer, der skal bruges
 • Hvor lang tid det estimeres, at opgaven vil tage

 Det er som udgangspunkt vigtigt at have en god forståelse af, hvad tilbuddet omfatter. Ét tilbud kan omfatte udgravning af gamle fliser, hvor et andet ikke gør, hvorfor det det essentielt at have en god dialog om opgaven. Du skal derfor høre i forhold til, om alle materialeomkostninger, arbejdsløn, udgravning m.m. er medtaget i tilbuddet.