Få hjælp til flammeskæring

15. juli 2022

Bliv klogere på flammeskæring

Flammeskæring er en forbrændingsproces, som benyttes i forbindelse med skæring af ulegeret stål. Der kan anvendes forskellige typer af gas til processen, her er bl.a. tale om propan, acetylen, naturgas eller blandgas. Skæringsprocessen udføres ikke af selve forvarmningsflammen, men tværtimod af en oxygenstråle, som er svært synlig for det blotte øje. Det er i den forbindelse uhyre vigtigt, at gassen er så ren som muligt, da dette afgør snittets kvalitet og produktivitet.

 

Hvad bruges flammeskæring til?

Flammeskæring er en traditionel termisk skæreproces til lavt- og ulegeret stål samt til vertikal skæring og skærpning i forbindelse med pladeforberedelse før svejsning. Der er flere klare fordele ved flammeskæring, såsom at processen er mere omkostningseffektiv (særligt i drift med flere brændere), og det er ikke mindst den mest effektive teknologi til mekaniseret flammeskæring og svejsning. Få en ordentlig svejsning med flammeskæring, det giver den bedste skærekvalitet i materialetykkelser op til 300 mm.

 

Ultimativ guide til sikker svejsning

Noget af det vigtigste, som man skal forholde sig til i forbindelse med svejsearbejde, er faktorer som arbejdsstilling og temperatur. Dårlige arbejdsstillinger kan over længere tid påvirke kroppen i en sådan grad, at det både kan føre til smerter, slidgigt og kredsløbsproblemer. Derudover er det meget vigtigt at undgå for megen kulde eller træk, da dette også kan medføre muskelsmerter i f.eks. ryggen. Du kan som svejser forberede dig inden svejsning med et par forebyggende råd:

  • Tilpasset arbejdshøjde og indlagte pauser
  • Stabilt arbejdsunderlag
  • Undgå for tunge og skæve løft samt stillinger
  • Arbejdstøj og sko skal være passende og beskyttende

 

Hvis skaden er sket, er her også et par gode råd til, hvad du kan gøre:

  • Ved arbejdsskader eller smerter: søg læge
  • Underret arbejdsgiver om implementering af udsugning og åndedrætsværn
  • Vær derudover opmærksom på symptomer, der mistænkes som arbejdsrelaterede