Gældende regler for brændeovn

1. november 2021

Overholder din brændeovn de gældende regler?

Siden januar 2018 har den seneste såkaldte brændeovnsbekendtgørelse været gældende. Bekendtgørelsen omfatter alle fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW, og dermed også brændeovne og andre mindre fyringsanlæg i almindelige hjem. Men der er forskel på kravene, alt efter hvornår den pågældende ovn er installeret, så det er en god ide at sætte sig ind i gældende regler. Her følger et overblik samt et par råd og ideer til, hvor du søger yderligere information.

 

Grænseværdier og emissionskrav

Det er især nye emissionskrav, der ligger til grund for bekendtgørelsen. Og selvom ældre ovne og anlæg ikke har samme forpligtelse som nyindkøbte, er det værd at notere sig reglerne på området, så krav og regler kan overholdes.

De gældende regler sikrer, at nye og korrekt anvendte fyringsanlæg udleder væsentligt færre partikler end deres ældre forgængere.

 

Slut med petroliumskoks

Som noget nyt fra i år er det ikke længere lovligt at anvende petroliumskoks i din private husholdning på grund af den høje koncentration af forurening fra olien. Samtidig er det høje indhold af nikkel i asken grund til, at asken skal behandles som farligt affald og ikke må bortskaffes som almindeligt affald. 

 

Overhold fyringsprincippet

Brændeovne og pejseindsatser – men også fx saunaovne ­– er blandt de anlæg, der er omfattet af bekendtgørelsen. Faktisk har der siden januar 2015 været særlige krav til overholdelse af fyringsprincip, altså brændselstype og -metode, i anlæg og ovne installeret efter denne dato. Producenten er ansvarlig for, at den enkelte model lever op til kravene. Men som forbruger er du forpligtet til at teste ovnen og sikre korrekt anvendelse foruden ovnens placering og trækket fra ovn til skorsten.   

For halmfyr gælder også nye regler i forbindelse med rensning og grænseværdier. Reglerne er specifikke for anlæg i både by- og landzoner, ligesom det er værd at kende kravene for aftræk i skorstene placeret på henholdsvis flade tag og tagrygge.

 

Krav til dig som køber

Ved nyanskaffelse af brændeovne og andre fyringsanlæg er det købers pligt at sikre, at der følger en prøvningsattest med. Det gælder også, når du køber en ældre ovn via et brugtmarked som fx Den Blå Avis.

Prøvningsattesten, som skal følge med, når du køber ny (eller gammel) ovn, skal godkendes og underskrives af din skorstensfejer. Derudover er der krav til underlaget og placeringen af din ovn, som skal være overholdt, før du tilslutter den.